Førerkort kl. C/C1/D/D1

Førerkort kl C/C1/D/D1

Grunnkurs torsdag kl 17.00-20.00

 

For klasse C1/D1

Teorien leses på egenhånd

 

For klasse C/D

Er det teorikurs fredag kl 17.00-20.00, lørdag og søndag kl 9.00-15.00

Grunnkurs/Teorikurs 2021

Kurs 1: Torsdag 7. januar til søndag 10. januar 

Kurs 2: Torsdag 4. februar til søndag 7. februar

Kurs 3: Torsdag 4. mars til søndag 7. mars

Kurs 4: Torsdag 8. april til 11. april

Kurs 5: Torsdag 6. mai til søndag 9. mai

Kurs 6: Torsdag 3. juni til søndag 6. juni

Kurs 7: Torsdag 1. juli til søndag 4. juli

Kurs 8: Torsdag 5. august til søndag 8. august

Kurs 9: Torsdag 2. september til søndag 5. september

Kurs 10: Torsdag 30. september til søndag 3. oktober

Kurs 11: Torsdag 21. oktober til søndag 24. oktober

Kurs 12: Torsdag 18. november til søndag 21. november

Kurs 13: Torsdag 16. desember til søndag 19. desember

Prisliste

Opplæringspakke kl. D1

 • Grunnkurs

 • Teoribok

 • 2 veiledningstimer

 • Ulykkesberedskapskurs

 • Sikkerhetskurs på vei (4 timer)

 • Leie av bil til førerprøve

 • Bompenger (250kr)

 

Pris: 12 550 kr

Timepris utover pakken kr. 850,-

Opplæringspakke kl. D1E

 • 2 veiledningstimer

 • Lastsikringskurs

 • Sikkerhetskurs på vei (4 timer)

 • Leie av bil til førerprøve

 

Pris kr. 9.750,-

Timepris utover pakke kr. 1000,-

Krav: Førerkort klasse D1

Opplæringspakke kl. D

 • Grunnkurs

 • Teorikurs med bok

 • 12 kjøretimer

 • 2 veiledningstimer

 • Ulykkesberedskapskurs

 • Sikkerhetskurs på vei (6 timer)

 • Leie av bil til førerprøve

 • Bompenger (500kr)

 

Pris: 32 000 kr

Timepris utover pakken kr. 1000,-

Opplæringspakke kl. C1

 • Grunnkurs

 • Teoribok

 • Ulykkesberedskapskurs

 • 2 veiledningstimer

 • Sikkerhetskurs på vei (4 timer)

 • Lastesikringskurs

 • 2 kjøretimer

 • Leie av bil til førerprøve

 • Bompenger (250kr)

 

Pris: 17 850 kr

Timepris utover pakken kr. 850,-

Opplæringspakke kl. C1E

 • 2 veiledningstimer

 • Sikkerhetskurs på vei (4 timer)

 • Leie av bil til førerprøve

 

Pris kr. 8250,-

Timepris utover pakken kr.1000,-

Krav: Førerkort klasse C1

Opplæringspakke kl. C

 • Grunnkurs

 • Teorikurs med bok

 • Ulykkesberedskapskurs

 • Lastsikringskurs

 • Veiledningstimer (2)

 • Sikkerhetskurs på vei (6 timer)

 • 8 kjøretimer

 • Leie av bil til førerprøven

 • Bompenger (500kr)

 

Pris: 31 000 kr

Timepris utover pakken kr. 1000,-

Opplæringspakke kl. BE

 • 2 veiledningstimer

 • Lastsikringskurs (2 timer)

 • Sikkerhetskurs på vei (3 timer)

 • 2 kjøretimer utover det obligatoriske

 • Leie av bil til førerprøve

 

Pris kr. 8.400,-

Timepris utover pakke kr. 800,-

Krav: Førerkort klasse B

Førerkort kl. CE

Tidspunkt: mandag - onsdag kl. 17.00-21.00

Teorikurs 2021

Kurs 1: Mandag 11. januar til onsdag 13. januar 

Kurs 2: Mandag 8. februar til onsdag 10. februar 

Kurs 3: Mandag 12. april til onsdag 14. april

Kurs 4: Mandag 10. mai til onsdag 12. mai 

Kurs 5: Mandag 7. juni til onsdag 9. juni

Kurs 6: Mandag 9. august til onsdag 11. august

Kurs 7: Mandag 6. september til onsdag 8. september

Kurs 8: Mandag 25. oktober til onsdag 27. oktober

Kurs 9: Mandag 20. desember til onsdag 22. desember

Prisliste

Opplæringspakke kl. CE

 • Teorikurs med bøker

 • Sikkerhetskurs på vei (10 timer)

 • Veiledningstimer (2 timer)

 • 6 kjøretimer

 • Leie av bil til førerprøven

 • Bompenger (250kr)

 

Pris: 28 250 kr

 

Timepris utover pakken kr. 1200,-

Krav for å ta CE: Førerkort klasse C

 
 

Yrkessjåførutdanning

140 timers grunnutdanning

Vi tilbyr yrkessjåførutdanningskurs. Dette går mandag til fredag kl.08:00-16:00 i fire uker. Yrkessjåførkurs for gods og persontransport kan finansieres gjennom Lånekassen. Ønsker du dette tar du kontakt med oss ved påmelding.

Pris: 35 000 kr

Vi går inn samarbeid med Limegreen. Dette betyr at 2 av ukene er nettstudie hjemme. Da starter du 1. uke på Trafikkskolen, så 2 uker nettstudie. Tilbake på skolen i uke 4 og 2 dager i uke 5. 

Kurs 2021

Kurs 1:  Mandag 11. januar kl. 08:00

Kurs 2:  Mandag 8. februar kl. 08:00

Kurs 3:  Mandag 12. april kl. 08:00

Kurs 4:  Tirsdag (grunnet 17. mai) 18. mai kl. 08:00

Kurs 5:  Mandag 14. juni kl. 08:00

Kurs 6: Mandag 2. august kl. 08:00

Kurs 7: Mandag 30. august kl. 08:00

Kurs 8: Mandag 27. september kl. 08:00

Kurs 9: Mandag 11. oktober kl. 08:00

Kurs 10: Mandag 15. november kl. 08:00

 

Etterutdanning

Etterutdanningskurs på 35 timer for person/gods transport.

Her kan man velge mellom ukeskurs eller helgekurs.

Krav: Gyldig førerkort i den klassen du tar etterutdanning i.

Pris: 8 000 kr

Kurs 2021

Ukeskurs

Uke 1, uke 3, uke 4, uke 7, uke 11, uke 12, uke 16, uke 17, uke 22, uke 25, uke 33, uke 36, uke 37, uke 40, uke 43, uke 44, uke 47 og uke 50.

Dette kurset går på dagtid.

Helgekurs 1

Fredag 15. januar kl.08.00

Lørdag 16. januar kl.08.00

Søndag 17. januar kl.08.00

+ fredag 22. januar og lørdag 23. januar

Helgekurs 2

Fredag 26. februar kl.08.00

Lørdag 27. februar kl.08.00

Søndag 28. februar kl.08.00

+ fredag 5. mars og lørdag 6. mars

Helgekurs 3

Fredag 28. mai kl.08.00

Lørdag 29. mai kl.08.00

Søndag 30. mai kl.08.00

+ fredag 4. juni og lørdag 5. juni

Helgekurs 4

Fredag 27. august kl.08.00

Lørdag 28. august kl.08.00

Søndag 29. august kl.08.00

+ fredag 3. september og lørdag 4. september

Helgekurs 5

Fredag 22. oktober kl.08.00

Lørdag 23. oktober kl.08.00

Søndag 24. oktober kl.08.00

+ fredag 29. oktober og lørdag 30. oktober

Helgekurs 6

Fredag 19. november kl.08.00

Lørdag 20. november kl.08.00

Søndag 21. november kl.08.00

+ fredag 26. november og lørdag 27. november

 

Andre kurs og gebyr

Enkeltkurs

Grunnkurs tung klasser kr. 1500,-

Teorikurs klasse C/D og CE kr. 4000,-

 

Ulykkesberedskap kr. 3500,-

 

Lastsikring kr. 3500,-

Gebyrer til Statens vegvesen

kommer i tillegg

Teoriprøve: kr. 660,-

Praktisk prøve: kr. 1140,-

Førerkort: kr. 310,-

Fotografering: kr. 80,-

Kontakt oss for å melde deg på kurs